تیموری پرسید 2 سال قبل
پدرم سهامدار یک شرکت تضامنی بوده است آیا بعد از فوتش این سهام به ما منتقل می گردد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله