d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشاهنده پرسید 1 سال قبل
من پدرم سرقفلی یک مغازه را خریداری نموده بود که داخل پاساژ بود. پدرم فوت کرد و خواهر و برادرم سهم خود را به من فروختند. مغازه سند ندارد و قولنامه ای است. من هم از آنها طبق قولنامه خریدم. آیا این انتقال به غیر محسوب می شود و نیاز به رضایت مالک دارد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام – با توجه به اینکه سرقفلی متعلق به پدر شما بوده و پس از فوت ایشان به ورثه منتقل می شود، ورثه می توانند در سهم خود هرگونه توافقی را بنمایند. بنابراین نیازی به رضایت و اجازه مالک نیست و منظور از غیر ، اشخاص غیر از ورثه هستند.

فهرست