منوچهر پرسید 2 سال قبل
پدرم یک آپارتمان مسکونی را به نام برادرم کرده است ، اکنون ما چه اقدامی می توانیم انجام دهیم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

پدر شما با رضایت خود اقدام به انتقال قطعی ملک نموده است و اقدامی نمی توانید انجام دهید .