DWQA Questionsدسته بندی: پرسش های دعاوی خانوادهامتناع از پرداخت مهریه
ساجدی نیا پرسید 2 سال قبل
همسرم مرا کتک زده و از خانه بیرون کرده است و اکنون که قصد جدایی دارم می گوید مهریه مرا نمیدهد آیا می تواند از پرداخت مهریه خوددادری نماید ؟
1 پاسخ
تیم تحریریه دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر