مقدادی پرسید 2 ماه قبل
سلام و درود. شخصی مغازه ای رو 3 ماه است که با عقد اجاره واگذار نموده است ولی مستاجر که قرار بوده متعاقبا نسبت به امضا قرارداد اقدام نماید. اکنون با گذشت دو ماه و علیرغم پرداخت اجاره از تنظیم و امضا قرارداد اجاره امتناع می نماید .در این خصوص من چه اقدامی باید بکنم؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

باسلام. شما می توانید از طریق مراجع قضایی الزام ایشان را به تنظیم سند رسمی اجاره بخواهید.

فهرست