d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمحمدی پرسید 1 سال قبل
سلام بنده در سال 66 یک مغازه را از شخصی اجاره کردم با توجه به اینکه مغازه نیاز به تعمیرات اساسی دارد به مالک اعلام کردم اما ایشان اعتنایی نمی کند. من چه اقدامی می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. شما می توانید الزام موجر را از طریق دادگاه بخواهید در صورتی که کارشناس تشخیص دهد که تعمیرات مدنظر شما در زمره تعمیرات اساسی می باشد. هزینه انجام آن را معین می نماید سپس دادگاه در رای صادره مهلت دوماهه را تعیین می نماید تا موجر در آن مدت تعمیرات را انجام دهد چنانچه موجر تعمیرات را انجام ندهد شما می توانید خود انجام داده و مخارج آن را به حساب موجر بگذارید.

فهرست