نباتی پرسید 2 سال قبل
سلام. بنده ملکی را از شخصی خریداری کردم که او هم از شخص قبلی خریداری کرده و هنوز سند به نام ایشان نشده آیا می توانم علیه وی دعوای الزام به تحویل مبیع و یا انتقال سند را ارائه نمایم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

با سلام شما باید دعوا را علیه فروشنده و ایادی ماقبل ایشان مطرح نمائید دادگاه پس از احراز صحت معاملات انجام شده حکم به الزام صادر می گردد