نباتی پرسیده شده در 2 هفته پیش
سلام. بنده ملکی را از شخصی خریداری کردم که او هم از شخص قبلی خریداری کرده و هنوز سند به نام ایشان نشده آیا می توانم علیه وی دعوای الزام به تحویل مبیع و یا انتقال سند را ارائه نمایم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 هفته پیش

با سلام شما باید دعوا را علیه فروشنده و ایادی ماقبل ایشان مطرح نمائید دادگاه پس از احراز صحت معاملات انجام شده حکم به الزام صادر می گردد

فهرست