صادقی پرسیده شده در 1 ماه پیش
سلام- بنده در کارگاهی 3 سال مشغول کار بودم اما بخاطر خدمت سربازی از آنجا در آمدم و کارم به حالت تعلیق درآمد بعد از یک ماه پس از پایان سربازی به آنجا بازگشتم و شغلی که من مشغول آن بودم به کس دیگه ای واگذار شده است. کارفرما دیگر کاری به من در آنجا نداد و من را بیرون انداخت. آیا کارفرما مکلف بود یک کار دیگر به من بدهد یا می توانست من را اخراج کند؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

سلام- اگر شغل شما حذف شده باشد در شغل مشابه به آن می توانید مشغول به کار بشوید

فهرست