d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aنفیسه قاسمی پرسید 1 سال قبل
باسلام.

در صورت قباله بنده نوشته شده بابت منزل مسکونی دو دانگ از یک طبقه ساخته شده جنب منزل فلانی مهر من کرده اند که ملک سند شش دانگ زمین دارد بنام مادر شوهرم هست و یک طبقه ساختمان با قدمت حدود ۵۰ سال در آن ساخته شده که پروانه ای برای سال ۶۰ دارد و کلا یک طبقه است.دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل آن را دادم دادگاه بدوی به نفعم رای داده ولی تجدید نظر دادخواست را رد کرده و گفته چون ملک سند تفکیک شده ندارد و دو دانگ باید از ساخت به تو تعلق بگیرد نه زمین انتقال سند ممکن نیست.الان از اداره ثبت پرسیدم میگه سند ملک یک طبقه قابل تفکیک نیست اگر بخواهی دادخواست الزام به تفکیک بدی و دوباره رد میشه.لطفا راهنمایی کنید من چه دادخواستی بدهم که به نتیجه برسم.درضمن الان مالک در ملک ساکن است.

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

لطفا متن دادخواست و آرای دادگاه را ارسال بفرمایید تا بتوانیم دقیق تر شما را راهنمایی نماییم.

فهرست