d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسعادت پرسید 8 ماه قبل
سلام. بنده به استناد یک فقره قولنامه طی دادخواستی تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی را در دادگاه مطرح کردم که از طرف دادگاه به کارشناسی ارجاع شده است. می خواستم ببینم با توجه به اینکه هنوز در دادگاه پرونده مفتوح هست می توانم مجددا به استناد همین قولنامه اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت نمایم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 8 ماه قبل

باسلام. طرح دعوای همزمان اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی منع قانونی ندارد.

فهرست