سعادت پرسید 2 ماه قبل
سلام. بنده به استناد یک فقره قولنامه طی دادخواستی تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی را در دادگاه مطرح کردم که از طرف دادگاه به کارشناسی ارجاع شده است. می خواستم ببینم با توجه به اینکه هنوز در دادگاه پرونده مفتوح هست می توانم مجددا به استناد همین قولنامه اقدام به طرح دعوای اثبات مالکیت نمایم؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

باسلام. طرح دعوای همزمان اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی منع قانونی ندارد.

فهرست