اسماعیلی پرسیده شده در 2 هفته پیش
سلام. سوالی داشتم ممنون میشم پاسخ بدهید ، بنده برنده مزایده شدم اما محکوم علیه مالک عادی ملک مورد مزایده است و در عین حال هم علیه فروشنده رای به تنظیم سند رسمی صادر شده است اما هنوز سند رسمی به نام ایشان صادر نشده از طرف دیگر هم اجرای احکام با توجه به عادی بودن مالکیت از انجام تشریفات سند رسمی خودداری می کند آیا من باید در دعوای تنظیم سند رسمی که مختومه شده به عنوان معترض ثالث وارد بشم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 هفته پیش

باسلام. با توجه به قسمت اخیر ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مالکیت محکوم علیه بر ملک محرز است و حکم دادگاه نیز سند رسمی است و ماده 143 همین قانون نیز دستور انتقال ملک به نام خریدار را صادر نموده است بنابراین اجرای احکام موظف است مراحل انتقال سند به نام شما را انجام دهد.

فهرست