d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aرضا پرسید 1 سال قبل
سلام. پدر بنده موقع عقد یک دانگ از منزل خودش را به عنوان کادو به همسرم داد. الان همسرم رفته شکایت علیه ایشان که چرا سند رسمی پدرم به نام ایشان نزده. الان می خواستم ببینم می شود در دادگاه اثبات کرد که ایشان سهمی از این خانه ندارد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام در صورتی که این موضوع در عقدنامه و یا طی سند دیگری مکتوب باشد می تواند اقدام نماید در یر اینصورت طرح دعوا علیه پدرتان امکان پذیر نمی باشد .

فهرست