آریان پرسید 2 سال قبل
باسلام من ملکی رو خریداری کردم و فروشنده در موعد مقرر نسبت به تنظیم سند اقدام نکردند دادخواست الزام به تنظیم سند رو علیه فروشنده دادم ولی بعد از استعلام مشخص شد مالک شخص دیگری است. آیا می توانم دادخواست جلب ثالث بدهم و مالک را اضافه کنم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

باسلام ، خیر دعوای جلب ثالث زمانی است که شخص ثالث جهت تقویت دعوای مطروحه به دعوا جلب می شود و اینکه شما دادخواست خود را علیه مالک طرح نکرده اید از موارد صدور قرار رد دعوا می باشد لذا بهتر است دادخواست خود را مسترد نموده و دادخواست جدیدی علیه فروشنده و مالک مطرح نمایئد.