d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aآریان پرسید 1 سال قبل
باسلام من ملکی رو خریداری کردم و فروشنده در موعد مقرر نسبت به تنظیم سند اقدام نکردند دادخواست الزام به تنظیم سند رو علیه فروشنده دادم ولی بعد از استعلام مشخص شد مالک شخص دیگری است. آیا می توانم دادخواست جلب ثالث بدهم و مالک را اضافه کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام ، خیر دعوای جلب ثالث زمانی است که شخص ثالث جهت تقویت دعوای مطروحه به دعوا جلب می شود و اینکه شما دادخواست خود را علیه مالک طرح نکرده اید از موارد صدور قرار رد دعوا می باشد لذا بهتر است دادخواست خود را مسترد نموده و دادخواست جدیدی علیه فروشنده و مالک مطرح نمایئد.

فهرست