d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمیثم پرسید 1 سال قبل
با سلام خدمت شما وکلای محترم: بنده قصد دارم سند مغازه ام را که به صورت قولنامه ای خریده بودم و قبلا توسط فروشنده در رهن بانک قرار گرفته است را به نام خودم ثبت کنم فروشنده از انتقال ممانعت میکند ایا بنده همزمان می توانم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ودادخواست الزام به فک رهن ارائه دهم؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

برخی محاکم معتقدند، ابتدا دادخواست الزام به فک رهن باید تقدیم شود و پس از فک رهن، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ارائه شود، اما برخی دیگر از محاکم، تقدیم همزمان دادخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را می پذیرند.ادر نهایت باید ابتدا ازملک فک رهن شود و سند آزاد گردد سپس به شما انتقال داده شود چرا که انتقال سند ملک قبل ازفک رهن به ضرر حقوق مرتهن است قبول درخواست شما مبنی بر فک رهن از ملک منافاتی با حقوق مرتهن نداشته و فروشنده ملزم به تسویه بدهی و فک رهن می‌شود

فهرست