d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aرحیم زاده پرسید 1 سال قبل
باسلام – بنده از شرکت عظیم خودرو یک خودروی کولئوس خریداری نموده و تسویه کردم و تحویل هم گرفتم اما بدون پلاک. الان باید چه دادخواستی برای پلاک خودرو بدهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

شما باید دادخواست مبنی بر الزام به نصب پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو را طی یک دادخواست علیه شرکت ارائه نمائید.

فهرست