مجيد پرسید 5 ماه قبل
با سلام، سال 99 مادرم 3 دانگ سهمش از يك آپارتمان را به من و يكي از خواهرانم در حضور پدرم بخشيد.من اقدامي براي انتقال انجام ندادم.مادرم مرحوم شدند و حالا بعد از فوت مادرم ميخواهم كار انتقال را انجام دهم دوتا از خواهرانم و براردم مطلب من را قبول ندارند هرچند پدرم كه شاهد بوده اين مطلب را تاييد ميكنه، قبول نميكنند.آيا با شهادت پدرم ميتوانم بقيه وراث را ملزم به تنظيم سند نمايم ؟ چه دادخواستي بايد بدم؟ ممنون از راهنمايتان.
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 3 ماه قبل

با سلام

با توجه به اینکه هبه نیازمند قبض مال موهوبه است و قبضی صورت نگرفته ، لذا هبه نیز صورت نگرفته و مالکیتی منتقل نشده است