d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aتورانی پرسید 12 ماه قبل
سلام. بنده ملکی را خریداری نمودم و ثمن آن را هم پرداخت کردم البته یک سوم مبلغ موکول شد به زمان تنظیم سند و تحویل آن، زمان تنظیم سند فروشنده گفته منصرف شده و حاضر است پول من و خسارتم را برگرداند آیا می توانم از دادگاه الزام ایشان را بخواهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام. شما باید به دادگاه مراجعه کنید و درخواست اعاده وضع به حال سابق یا مطالبه خسارات وارده به خود را بنمائید و انتقال ملک به شخص ثالث مسقط حق شما نیست.

فهرست