تورانی پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده ملکی را خریداری نمودم و ثمن آن را هم پرداخت کردم البته یک سوم مبلغ موکول شد به زمان تنظیم سند و تحویل آن، زمان تنظیم سند فروشنده گفته منصرف شده و حاضر است پول من و خسارتم را برگرداند آیا می توانم از دادگاه الزام ایشان را بخواهم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. شما باید به دادگاه مراجعه کنید و درخواست اعاده وضع به حال سابق یا مطالبه خسارات وارده به خود را بنمائید و انتقال ملک به شخص ثالث مسقط حق شما نیست.