d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسیاحی پرسید 1 سال قبل
سلام بنده واحدی 120 متری را خرید کردم و مبلغی از ثمن رو هم پرداختم اما فروشنده واحد رو تحویل نمی دهد به طرفم شک دارم که چون سند به نام من نیست آن را به شخصی دیگر بفروشد و کلا مشکل پیدا کنه چطوری میتونم شکایت کنم جلوی سندهاش بسته شود؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

اگر مبایعه نامه باشد می بایست متن مبایعه نامه بررسی شود. اگر ملک سابقه ثبتی به نام فروشنده دارد اظهار نامه ای تنظیم و ارسال نمایید سپس با عدم پاسخ از سوی او، می توانید دادخواستی را مبنی بر الزام به انتقال سند و تحویل و تسلیم مبیع به محاکم حقوقی تقدیم نمایید و برای عدم انتقالات احتمالی نیز می توانید دستور موقت تقاضا نمایید.

فهرست