مهر ورز پرسیده شده در 4 ماه پیش
با سلام ، بنده بابت تسهیلاتی که از بانک دریافت نمودم با توجه به تخلفاتی که بانک در قرارداد تسهیلاتی مرتکب شده است می خواهم علیه بانک شکایت نمایم اما متاسفانه بانک هیچگونه قراردادی به من ارائه نمی دهد می خواستم ببینم آیا در صورت طرح دعوی ، دادگاه بانک را ملزم می نماید که قراردادها را ارائه نماید؟ و یا اینکه می توانم بدون داشتن مدارک اقدام به طرح دعوی نمایم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 4 ماه پیش

با سلام ، در ماده 209 قانون آئین دادرسی مدنی به صراحت قید گردیده چنانچه سندی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود. در صورت امتناع دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند. بنابراین جای نگرانی وجود ندارد شما می توانید طرح دعوی نمائید.

فهرست