d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسیدنیا پرسید 1 سال قبل
سلام بزرگوار ببخشید مزاحم شدم خواستم بدونم ایا اقرار نامه محضری بعد از فوت معتبر است

ایا بقیه ورثه میتوانند اون رو باطل کنند

من پدرم یه خانه با اقرار نامه محضری بنامم زده ایا خدای نکرده بعد از فوتشون بقیه خواهر و برادرهام میتونن اقرار نامه رو باطل کنن

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام با اقرانامه مالکیت منتقل نمی شود و ارزشی ندارد

فهرست