مظاهری پرسید 2 سال قبل
سلام مدیر عامل شرکت به نیابت از شرکت به نفع بنده سفته 200 میلیونی رو صادر کرده آیا بنده می توانم مدیر عامل شرکت را خطاب قرار دهم و اموال او را توقیف کنم به میزان وجه سفته؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر این رویه در خصوص چک جاری است و در سفته شما صرفا می توانید علیه شرکت اقدام نمایید چرا که اصل بر عدم مسئولیت مدیر عامل به عنوان نماینده شرکت است.