d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشهرام پرسید 1 سال قبل
بنده از شرکت ** یک دستگاه دنا پیش خرید کردم به قیمت یکسال گذشته و پولش رو هم تمام و کمال پرداخت کردم اما موقع تحویل گفتند که قیمت خودرو افزایش داشته و باید یک مبلغ اضافه تری پرداخت کنی. می خواستم ببینم می توانند همچین کاری کنند؟ و اگر از لحاظ قانونی این کار درست نباشد به کجا باید شکایت کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

می توانید از طریق تعزیرات اقدام کنید.

فهرست