افراز ملک مشاع به قید قرعه با وجود عدم ابلاغ رسمی به یکی از شرکادسته بندی: پرسش های دعاوی ثبتیافراز ملک مشاع به قید قرعه با وجود عدم ابلاغ رسمی به یکی از شرکا
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aساجدی پرسید 1 سال قبل
سلام. وقتتون بخیر؛ اگر اداره ثبت محل وقوع ملکی مشاعی بدون ابلاغ رسمی به یکی از شرکاء مال مشاع را با قید قرعه افراز نماید بدون تراضی و اذن شریک موضوع در چه حکمی است و به کدام ماده قانونی با استناد کرد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام. ممنون از شما؛ می توانید اعتراض خود را طبق قانون افراز املاک مشاع به دادگاه حقوقی محل اعلام نمائید.

فهرست