d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمقامی پرسید 12 ماه قبل
سلام بسیارممنونم از زحمات شما

در مورد اعتراض ورثه به دستور تخلیه

دو. نفر شریک سال 1355 یک باب حمام عمومی را اجاره میکنند بعداز چندین سال هردو شریک فوت میکنند

اجاره نامه میرسد به

ورثه دو شریک

من سال گذشته مالکیت ملک را میخرم

و سال گذشته اظهارنامه کدخدامنشانه به مستاجرین دادم

اظهارنامه به بنام مستاجرین دادم

ولی پاسخی نگرفتم

ورثه میتونستند در پاسخ اعلام کنند پدر ما فوت کرده است و ما ورثه هستیم

حتی ورثه به کلمه کدخدامنشانه ارزشی قایل نشدند که بیاییند حق و حقوق خود‌شان را بگیرند

اسفند 99 گزارش کارشناسی تهیه کردم

کارشناس گزارش نموده آب و گاز حمام عمومی به علت بدهی قطع و کنتور توقیف شده و زنانه حدود بیست سال مخروبه و تعطیل مردانه حدود 10 سال مخروبه و تعطیل میباشد

سپس دادخواست دستور تخلیه بعلت نیاز شخصی دادم و دادگاه شورای حل اختلاف بر طبق قانون سال 1376 دستور تخلیه داده و تیرماه 1400 از طریق اجرای احکام قفل باز شد و ملک تحویل من شد

و بعد از تحویل من به پسرم با یک. کالت تحویل دادم و ایشان به یک نفر دیگر اجاره رسمی داده و مستاجر با اجاره محضری و با شرط اجازه تعمیرات و احداث بنا جهت بهره برداری بهتر اجاره نموده‌

در حال حاضر

ورثه یک از مستاجرین

دادخواست اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه دستورتخلیه

دایر بر عدول از صدور دستور تخلیه ملک تجاری و ابطال اجراییه اجرای احکام و اعاده وضع به حالت سابق با احتساب کلیه خسارات قانونی

ورثه یکی از مستاجرین

دادخواست ابطال اجراییه

(موضوع اجراییه غیرمالی است)

مبنی بر ابطال دستور تخلیه و اعاده به حالت سابق نسبت به ملک تجاری معروف به حمام عمومی مطالبه خسارت

سوال من اینست با توجه به گزارش کارشناسی تخریب ها و تعطیلی متروکه شدن و قطعی آب و گاز

آیا دادخواست تفریط بدهم یا خیر؟؟؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف در ملک تجاری غیر قانونی و باطل میباشد

و باید از طریق دادگاه اقدام به فسخ وتخلیه اجاره مطرح میکردید

همچنین تعدی و تفریط از ناحیه ورثه صورت نپذیرفته که بتوانید بر این جهت دادخواست فسخ و تخلیه بدهید

و باید مدارک بررسی شود

فهرست