d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشیرازی پرسید 1 سال قبل
سلام سوالی داشتم ممنون میشم پاسخ بدین؛

آیا زمانی که در خصوص دعوی دونفر در دادگاه گزارش اصلاحی تنظیم میگردد، شخص ثالثی که از آن گزارش متضرر می شود می تواند اعتراض ثالث ثبت نماید؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام، گزارش اصلاحی از مصادیق آراء مراجع قضائی می باشد و آثار و نتایج قانونی مترتب بر رأی دادگاه مشمول گزارش اصلاحی نیز می گردد. بنابراین شخص ثالث که در دعوای اصلی حضور نداشته و نتیجه آن متضرر می گردد می تواند به عنوان ثالث به گزارش اصلاحی اعتراض نماید.

فهرست