امیر رضا پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده می خواهم به عنوان ثالث اعتراض به رای نمایم پرونده در دادگاه تجدیدنظر قرار رد دعوا صادر گردیده آیا در دادگاه تجدیدنظر باید اعتراض را ارائه کنم یا دادگاه بدوی؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. باید در دادگاه بدوی اعتراض ثالث را ارائه دهید.