امیر رضا پرسید 1 ماه قبل
سلام. بنده می خواهم به عنوان ثالث اعتراض به رای نمایم پرونده در دادگاه تجدیدنظر قرار رد دعوا صادر گردیده آیا در دادگاه تجدیدنظر باید اعتراض را ارائه کنم یا دادگاه بدوی؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 1 ماه قبل

باسلام. باید در دادگاه بدوی اعتراض ثالث را ارائه دهید.

فهرست