d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aپناهی پرسید 12 ماه قبل
سلام بنده به عنوان ثالث در پرونده ایی اعتراض کردم که به جهت عدم ارائه مدارک کافی دادخواستم رد شده الان مدارکی جدید به دستم رسیده آیا می تونم مجدد اعتراض ثالث بدم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام بله می توانید به جهت اینکه دادخواست شما از نظر شکلی رد شده بنابراین می توانید مجدد دادخواست دهید.

فهرست