حسین برزگر پرسید 2 سال قبل
سلام من درمورد یک قطعه زمین که توسط دادگاه پس از رای قطعی اجرای حکم شده وحال بعداز یک سال به رای دادگاه اعتراض ثالث شده چکار کنم رای شکسته نشود.
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام سوال شما کلی هست و مسلما جهات دادخواست اعتراض ثالث در بررسی امر مهم است