حسین برزگر پرسیده شده در 2 ماه پیش
سلام من درمورد یک قطعه زمین که توسط دادگاه پس از رای قطعی اجرای حکم شده وحال بعداز یک سال به رای دادگاه اعتراض ثالث شده چکار کنم رای شکسته نشود.
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

سلام سوال شما کلی هست و مسلما جهات دادخواست اعتراض ثالث در بررسی امر مهم است

فهرست