سیمین پرسیده شده در 3 ماه پیش
باسلام .شوهر بنده فوت شده و بنده بابت مهریه یک واحد خانه را که یه نام همسرم بود را توقیف نمودم بع از صدور رای و شروع مرحله اجرا خانواده شوهرم با اعتراض ثالث بر عملیات اجرایی مانع اجرا شدند و ادعا میکنند شوهر مرحوم بنده خانه را به آنها فروخته است و خانه ای که سند ان بنام شوهرم است و توقیف شده متعلق به انهاست و واحد دیگری مال شوهرم است. الان آنها حاضر نمی شوند توافقی سند خانه ایی که ادعا می نمایند متعلق به شوهرم هست و سند خانه ایی که من الان توقیف کرده ام را جابه جا کنند.الان راهکار قانونی که می توانم انجام دهم چیست؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

پاسخ-سلام طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی شخص ثالث می تواند نسبت به معرفی مال جهت استیفاء محکوم به اقدام نماید در این مورد شما نیز چنانچه شخص ثالث با معرفی مال خود و اقرار اینکه این مال متعلق به محکوم علیه می باشد می توانید نسبت به توقیف و درخواست مزایده و فروش آن را نمایید.

فهرست