کاظمی پرسید 2 ماه قبل
چگونه می توانم نسبت به نظر کمیسیون باغات اعتراض نمایم ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

می بایست ظرف دوماه نظر خود را شهرداری اعلام نمایید ، مراتب اعتراض شما از طرف شورای شهر به شهرداری ارسال می گردد .

فهرست