کاظمی پرسید 1 سال قبل
چگونه می توانم نسبت به نظر کمیسیون باغات اعتراض نمایم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

می بایست ظرف دوماه نظر خود را شهرداری اعلام نمایید ، مراتب اعتراض شما از طرف شورای شهر به شهرداری ارسال می گردد .