شهبازیان پرسید 2 سال قبل
سلام بنده به رای کمیسیون بدوی اعتراض دارم چگونه باید اقدام کنم که به نتیجه برسم؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بستگی به مابه الاختلاف رای و مبلغ مورد قبول شما به عنوان مودی دارد. بنا به اصلاحیه ماده واحده 51 قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه 1350 رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در مواردی که مابه‌الاختلاف بین مبلغ رأی و مبلغ مورد قبول مؤدی یک میلیون ریال یا کمتر باشد برای‌طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است و زائد بر مبلغ مزبور قابل تجدید نظر است.