d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aایمان پرسید 12 ماه قبل
سلام. من یک قطعه زمین مشاعی دارم که در دفتر املاک ثبت شده برای صدور سند استعلام از منابع طبیعی گرفتند که از 40 هزار متر 900 متر ملی اعلام شده الان هیچ آدرسی از مالکین مشاعی نداریم ثبت می گوید همه مالکین باید نقشه را امضا کنند.
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

باسلام. بله کاملا درست می فرمایند برای صدور سند تک برگ نیاز به حضور تمامی مالکین می باشد.

فهرست