d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکاوه پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده با برادرم سر موضوع ارث و میراث به مشکل خوردیم و به دعوا ختم شد. به دادگاه رفتم و از ایشون شکایت کردم. رای اول به نفع من صادر شد و در تجدید نظر به نفع برادرم. قاضی هم چند روز برای اعتراض به رای فرصت داده. می خواستم ببینم با این که در رای تجدید نظر به نفع برادر من رای داد آیا امکانش هست که در اعتراض بنده دوباره به نفع من رای بدهد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام سوال شما کلی می باشد و جهت پاسخ به سوال شما نیاز به ارائه توضیح و بررسی مدارک می باشد

فهرست