d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکارگر پرسید 1 سال قبل
سلام من ملکی دارم که کمیسیون زمین شهری آن را موات اعلام کرده در حالی که مدارکی داریم که ملک ما بایر بوده حتی شهرداری برای آن پروانه احداث و پایان کار صادر نموده اما یکباره متوجه شدیم زمین شهری آن را موات اعلام کرده الان کجا باید شکایت کنیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام شما باید در دادگاه عمومی حقوقی و نانچه ملک در تهران هست در شعب اختصاصی دادگاه ویژه کارکنان دولت دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری را مطرح نمایید که موضوع به کارشناسی ارجاع می گردد در صورت کافی بودن دلایل شما رای به نفع شما صادر می گردد.

فهرست