d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکهرم پرسید 1 سال قبل
سلام و عرض ادب رای کمیسیون ماده 77 صادر شده و بنده به عنوان شاکی قصد اعتراض به آن را دارم به کجا باید اقدام کنم؟؟ ممنونم
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

رای صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری از سوی کلیه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

فهرست