اعتراض به رای کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازیدسته بندی: پرسش های دعاوی شهرداریاعتراض به رای کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی
قهرمانی پرسیده شده در 5 ماه پیش
با سلام آیا رای که از کمیسیون ماده 5 شهرسازی صادر شده در خصوص تغییر کاربری املاک را می توان تجدید نظرخواهی کرد؟؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

بله از آنجا که تغییر کاربری املاک از اختیارات کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری است ، قرارهای صادره از این کمیسیون ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشند.

فهرست