اعتراض به رای کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازیدسته بندی: پرسش های دعاوی شهرداریاعتراض به رای کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aقهرمانی پرسید 1 سال قبل
با سلام آیا رای که از کمیسیون ماده 5 شهرسازی صادر شده در خصوص تغییر کاربری املاک را می توان تجدید نظرخواهی کرد؟؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله از آنجا که تغییر کاربری املاک از اختیارات کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری است ، قرارهای صادره از این کمیسیون ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشند.

فهرست