d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبشارت پرسید 1 سال قبل
باسلام بنده به عدم صلاحیت اعضاء کمیسیون تجدید نظر اعتراض دارم همچنین به اصل رأی صادره از کمیسیون تجدید نظر اعتراض دارم آیا این امر امکانپذیر است؟؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر، اصل رأی صادره در کمیسیون تجدید نظر قطعی و لازم الااجراء می باشد اما برای اعتراض به عدم صلاحیت اعضاء کمیسیون می توانید در دیوان عدالت اداری اعتراض نمایید. زمان اعتراض و ارجاع به دیوان عدالت ۳۰ روز پس از ابلاغ رأی کمیسیون تجدید نظر می باشد.

فهرست