بشارت پرسید 2 سال قبل
باسلام بنده به عدم صلاحیت اعضاء کمیسیون تجدید نظر اعتراض دارم همچنین به اصل رأی صادره از کمیسیون تجدید نظر اعتراض دارم آیا این امر امکانپذیر است؟؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر، اصل رأی صادره در کمیسیون تجدید نظر قطعی و لازم الااجراء می باشد اما برای اعتراض به عدم صلاحیت اعضاء کمیسیون می توانید در دیوان عدالت اداری اعتراض نمایید. زمان اعتراض و ارجاع به دیوان عدالت ۳۰ روز پس از ابلاغ رأی کمیسیون تجدید نظر می باشد.