یوسف پرسید 4 ماه قبل
اعتراض خود را نسبت به رای هیات نظارت ثبت در خصوص توقیف خودروی خود که بابت مهریه توقیف شده است را از طریق پست به تهران ارسال کرده ام و حدود دوماه گذشته و پاسخی دریافت نکرده ام. از چه طریقی می توانم پیگیری کنم که آیا اعتراض بنده مورد رسیدگی قرار گرفته است یا خیر؟****
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 3 ماه قبل

با سلام

حضورا به مرجع مذکور مراجعه نمایید