d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aراضی پرسید 11 ماه قبل
سلام. دوتا از کارمندان از من شکایت کردند که چرا بیمه آنها را از کارگاه رد کردم و از دفتر مرکزی رد نکردیم در حالی که آنها در کارگاه کار می کردند. متاسفانه در هیات تشخیص رای صادر شده و ما از جلسه رسیدگی اطلاع نداشتیم و رای قطعی صادر شده و چه کار می توانم انجام دهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

باسلام. شما باید نسبت به رای جهت قطعی شدن در دیوان عدالت اداری اعتراض نمائید.

فهرست