d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aجواد پرسید 1 سال قبل
سلام و عرض ادب

برای اعتراض به رای هیات تشخیص اداره کار وتنظیم دادخواست به دیوان عدالت اداری از چه طریقی باید اقدام کرد؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام شما برای اعتراض به رای هیات تشخیص می توانید به هیات حل اختلاف شکایت نمایید و در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی و قظعیت حکم می توانید در دیوان عدالت اداری شکایت خود را مطرح نمایید برای اعتراض در دیوان عدالت اداری می توانید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و مراجعه به ساختمان دیوان عدالت و ارسال دادخواست به صورت حضوری اقدام نمایید.

فهرست