کوروش پرسیده شده در 5 ماه پیش
سلام ما یک پرونده قاچاق کالا در شعبه تعزیرات داریم الان رای از سوی شعبه صادر شده. برای اعتراض به آن به کجا باید رفت؟ دیوان عدالت اداری؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

مرجع اعتراض به رای صادره از شعبه بدوی، شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز است.

( رای صادره از مرجع اخیرالذکر به موجب رای وحدت رویه صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت اعتراض ندارد)

فهرست