d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکوروش پرسید 1 سال قبل
سلام ما یک پرونده قاچاق کالا در شعبه تعزیرات داریم الان رای از سوی شعبه صادر شده. برای اعتراض به آن به کجا باید رفت؟ دیوان عدالت اداری؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

مرجع اعتراض به رای صادره از شعبه بدوی، شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز است.

( رای صادره از مرجع اخیرالذکر به موجب رای وحدت رویه صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت اعتراض ندارد)

فهرست