اعتراض به رای صادره از کمیسیون تجدید نظر گمرکدسته بندی: پرسش های دعاوی گمرکیاعتراض به رای صادره از کمیسیون تجدید نظر گمرک
بهمنی پرسیده شده در 1 ماه پیش
با سلام آیا ارای صادره از کمیسیون تجدید نظر گمرک قابلیت اعتراض دارد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

بله آراء صادره از کمیسیون تجدیدنظر گمرک قابل اعتراض می باشد که در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.

فهرست