d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aفروتن پرسید 1 سال قبل
سلام. می خواستم ببینم در صورتی که به رای بدوی دیوان در مهلت مقرر اعتراض نشده باشد آیا امکان فرجام خواهی وجود دارد یا خیر؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. در دعاوی دیوان عدالت اداری فرجام خواهی مفهومی ندارد و می توان تقاضای اعاده دادرسی را با دلیل جدید در همان شعبه یا اعمال ماده 79 با تجویز رئیس دیوان حتی از باب خلاف بین قانون انجام داد.

فهرست