سقایی پرسیده شده در 3 ماه پیش
سلام و درود. اینجانب در یک داوری محکوم شده ام می خواهم به رای داور اعتراض کنم. ممنون میشم کمکم کنید.
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

رای داوری قطعی و لازم الاجراست و اعتراض به رای داوری وجاهت قانونی ندارد مگر اینکه اعتراض شما در قالب اصلاح و تصیح رای داور باشد که می توانید تقاضای اصلاح رای داوری را از داور بخواهید. لیکن اگر مهلت 20 روزه از تاریخ ابلاغ رای داوری منقضی نشده باشد می توانید حسب موارد حصری پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی مدنی دعوای ابطال رای داوری را مطرح نمائید.

فهرست