d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aیوسف هاشمیان پرسید 1 سال قبل
سلام . ۱۹۰۰ کیلو پارچه از بازار ضمانتی گرفتم و توسط کامیون دوستم بارگیری شد هنوز ۵ کیلومتر از بندر بارگیری دور نشده بود که توقیف شد در حال که من همراه ایشان نبودم بعد از ۵ ماه ایشون بر اساس تماسهای تلفنی اون روز و شهادت شخصی که بار را بارگیری کرده بود توانست حکم جلب مرا بگیرد و بعد از توقیف خودرو پژو شخصی من ناچار با حضور در تعزیرات و سپردن سند جهت آزادی خودم شدم قاضی پرونده و تجدید نظر رای قطعی به مالک بودن من دادن و راننده تبرعه و آزاد شد من هم فاکتور های پارچه کشور دبی که مالک اصلی بار از دبی خریده بود را ارایه کردم و خودم را بیگناه معرفی نمودم و صدای ضبط شده تماس مالک اصلی بار را به قاضی دادم ولیکن توجهی نکرد و ۲۱۸ میلیون تومان جریمه قطعی شد حدود یکسال است خودرو شخصی هم در پارکینگ است . چکار کنم نه پول دارم جریمه پرداخت کنم و نه این قاضی با وجودی که ۳ برابر حکم سند گذاشتن حاضر به آزاد کردن پژو هست. لطفاً راهنمایی بفرمایید
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام تقاضای تقسیط بدهید

فهرست