d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشاهسوند پرسید 1 سال قبل
سلام و درود. از بنده در دادگاه به خاطر مشکلی که با شریکم داشتم شکایت شد. در جلسه تجدیدنظر بنده به علت فوت مادرم شهرستان بودم و رای قطعی به ضرر بنده صادر شد. می خواستم ببینم میتونم اعتراض کنم به رای؟ اگر می شود چگونه؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام شما می توانید اعاده دادرسی نمایید که در همان شعبه دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می شود.

فهرست