شاهسوند پرسید 2 سال قبل
سلام و درود. از بنده در دادگاه به خاطر مشکلی که با شریکم داشتم شکایت شد. در جلسه تجدیدنظر بنده به علت فوت مادرم شهرستان بودم و رای قطعی به ضرر بنده صادر شد. می خواستم ببینم میتونم اعتراض کنم به رای؟ اگر می شود چگونه؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام شما می توانید اعاده دادرسی نمایید که در همان شعبه دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می شود.