شاهسوند پرسیده شده در 2 ماه پیش
سلام و درود. از بنده در دادگاه به خاطر مشکلی که با شریکم داشتم شکایت شد. در جلسه تجدیدنظر بنده به علت فوت مادرم شهرستان بودم و رای قطعی به ضرر بنده صادر شد. می خواستم ببینم میتونم اعتراض کنم به رای؟ اگر می شود چگونه؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

سلام شما می توانید اعاده دادرسی نمایید که در همان شعبه دادگاه تجدیدنظر رسیدگی می شود.

فهرست