قربانی پرسیده شده در 5 ماه پیش
سلام . ایا بنده به رای صادره برای تعدیل اقساط مهریه اعتراض دارم آیا می توانم اعتراض کنم؟ اگر قابل اعتراض باشد آیا زن نیز می تواند اعتراض کند متقابلا؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

بله پس از اینکه رای به تعدیل تقسیط مهریه صادر شد ظرف 20 روز قابل اعتراض است و از سوی دو طرف می تواند مورد اعتراض قرار بگیرد.

فهرست