d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aقربانی پرسید 1 سال قبل
سلام . ایا بنده به رای صادره برای تعدیل اقساط مهریه اعتراض دارم آیا می توانم اعتراض کنم؟ اگر قابل اعتراض باشد آیا زن نیز می تواند اعتراض کند متقابلا؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله پس از اینکه رای به تعدیل تقسیط مهریه صادر شد ظرف 20 روز قابل اعتراض است و از سوی دو طرف می تواند مورد اعتراض قرار بگیرد.

فهرست