d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکاظمی پرسید 1 سال قبل
سلام. پدر بنده دو قطعه زمین در ورامین دارد که یکی سند دارد و دیگری سندش گم شده رفتم ثبت برای پیگیری گفتند این دو قطعه زمین جزء اراضی ملی می باشد اما اطلاعات دیگری به من ندادند. من چه کار می توانم بکنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. شما می توانید نسبت به تشخیص اراضی ملی اعتراض نمائید که دادگاه های عمومی حقوقی صالح به رسیدگی می باشد و برای این نیاز به برگ تشخیص و عکس های هوایی و اسناد مالکیت دارید.

فهرست