عصاری پرسیده شده در 1 ماه پیش
سلام و عرض ادب: از سوی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به ضرر ما رای صادرشده چگونه می توانیم به آن اعتراض کنیم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

نمی توانید اعتراض نمایید چرا که آرای صادره از سوی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری موضوع قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362 دایر بر اخراج مستخدم که بعلت غیبت غیرموجه صادر می گردد قطعی و قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارد

فهرست