d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aامین پرسید 1 سال قبل
بنده پدرم 4 سال پیش قبل از اینکه فوت کنند یک ملکی رو خریداری کردند که تازه بعد از چهار سال دارن تحویل ما میدن. سازنده از پدر من یک وکالت داره برای انجام کارهای ملک. می خواستم بدونم با این وکالتی که دارن امکان هر کاری مثل فروش ملک رو هم دارن یا این وکالتی که به ایشون داده شده محدود به انجام یکسری کارهاست؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

– طبق ماده 678 قانون مدنی وکالت با فوت وکیل یا موکل مرتفع می گردد بنابراین با فوت پدر شما وکالت ایشان هم باطل می باشد. و برای انجام هرکاری سازنده می بایست از تمامی وراث وکالت داشته باشد.

فهرست